School

Een schooldirecteur nam contact met mij op met de vraag om mee te kijken in het team. Het knelpunt waren de verschillende uitgangspunten rondom onderwijs, hierdoor ontstonden subgroepen en een competitief gedrag naar elkaar.

Hoe heb ik dit aangepakt? Ik ben gestart met individuele interviews waarin een aantal thema’s besproken werden. Dit waren o.a. de blik op zichzelf (Wie ben ik? Welk persoonlijkheidsprofiel heb ik? Wat betekent dat voor anderen en wat zou ik graag willen? De blik op het team (Welke groepen bestaan er? Welke identiteit hebben die verschillende groepen? Waar verschillen ze van elkaar en wat is de overlap? Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen in school en de veranderingen die van overheidswege op jullie als leerkrachten, aankomt? Ten slotte, hoe ervaar jij het leiderschap van je directeur, en wat zou jij willen?

De uitkomsten zijn geanalyseerd en naar het team gepresenteerd. Er bleek erg veel overlap in gedachtengoed te zijn, en die waren niet altijd gekoppeld aan de eigen subgroep. De eigen profielen bleken een belangrijke graadmeter te zijn m.b.t. de irritaties naar de bewuste collega’s (die bleken de eigenschappen te hebben die niet ‘haaks stonden’ op hun profiel. Het team ging beseffen dat het niet om bewust (reactief) gedrag naar elkaar ging, maar om de persoonlijkheid als zodanig. Er ontstond acceptatie van elkaar, hierdoor was het makkelijker om elkaar aan te spreken. 

Daarnaast ging men kijken welke thema’s een bron van irritatie waren, en dit werd vanuit meerdere belangen bekeken. Hierdoor ontstond er meer vrijheid in denken en omgang met elkaar. Niet alle omgang stond meer in het teken van collegialiteit, er was geen competitie meer.
 

arrow_upward