Klachtenprocedure

Bent u ontevreden over mijn training of wilt u een klacht indienen?

Ik werk, in sommige gevallen samen met co-trainers, voortdurend aan de kwaliteit van mijn training en coaching. Mijn uitgangspunt is dat u tevreden bent over de dienstverlening van mijn bedrijf Paul Oosterholt Bureau voor Training en Communicatie. Indien u een klacht heeft kunt u dit telefonisch of per e-mail aan mij laten weten. Ik streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat mijn klachtenprocedure beschreven.

Klachtenprocedure

  • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Paul Oosterholt, Bureau voor Training en Communicatie.
  • Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier vindt; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door Paul Oosterholt, eigenaar van Paul Oosterholt, Bureau voor Training en Communicatie.
  • U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  • Klachten worden vertrouwelijk en binnen twee weken na ontvangst behandeld. Binnen 5 werkdagen zal de eigenaar contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  • Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze 5 werkdagen op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  • Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door mij geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
  • Ik ga zorgvuldig om met uw gegevens, zie hiervoor ook: Privacy en cooky verklaring.

 

Klachtenformulier

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
arrow_upward